Rekultywacja obszarów postindustrialnych

W ostatnich dekadach nasze miasta stały się coraz bardziej zurbanizowane. One nie tylko rozrastają się powiększając przez to swoją powierzchnię, ale również niejako „zagęszczają się” – centra miast są tak atrakcyjne dla deweloperów, że ci starają się zmieścić na ich terenie jak najwięcej budynków.

Warto byłoby jednak przystopować ten proces, a nawet, przynajmniej w niewielkim stopniu, go odwrócić, ponieważ ludzie zwyczajnie muszą mieć w swoim sąsiedztwie tereny zielone. Oczywiście, tworzenie parków w centrach miast nie jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia.

www.audio4home.pl

Dla samych mieszkańców jest to jednak bardzo ważna sprawa. Warto więc na przykład przenosić duże parkingi do podziemi budynków, a ich dawne powierzchnie obsadzać drzewami i krzewami.

Podobnie rzecz się ma z budynkami, które trzeba wyburzyć – niekoniecznie muszą być one zastępowane potężnymi biurowcami. Zieleń jest nam bardzo potrzebna z wielu różnych względów i dotyczy to również centrów miast.