Co to jest gospodarka przestrzenna?

W ostatnim czasie gospodarka przestrzenna staje się coraz bardziej popularnym pojęciem. Coraz częściej słyszymy o działaniach podejmowanych w jej zakresie czy też powstawaniu kierunków studiów, mających kształcić młodych ludzi w tym zakresie. Co w rzeczywistości kryje się pod tym pojęciem? Gospodarka przestrzenna okazuje się być bardzo szeroką dziedziną.

Obejmuje w sobie wszelkie działania związane z użytkowaniem różnego rodzaju przestrzeni. Pod tym pojęciem kryje się więc zarówno planowanie, jak i konstruowanie rozmaitych budowli czy też dbałość o te, które już istnieją. Nie zawsze oznacza bezpośrednie działania – czasami może mieć formę stymulowania odpowiednich procesów gospodarczych.

W przypadku inwestycji w zagospodarowanie przestrzenne terenu, mogą być one podejmowane przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze: państwowe, samorządowe oraz prywatne. Głównym celem gospodarki przestrzennej jest zachowanie równowagi pomiędzy wytworami działalności ludzkiej a tymi, które zostały wykreowane przez naturalne czynniki. Jednak do jej ważnych zadań należy również podejmowanie czynności ochronnych ukierunkowanych na istniejące już elementy krajobrazu.