Nadrzędne cele w zagospodarowaniu województw

Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju jest dokumentem nadrzędnym, jeśli chodzi o określanie, jakie działania w tym zakresie powinny być podejmowane na obszarze województwa. Cele w niej zawierane muszą być zgodne z tymi zamieszczonymi w odpowiedniej ustawie z 5-ego czerwca 1998 roku.

Podobnie jak w przypadku polityki gospodarczej całego kraju, również z punktu widzenia województwa ważne jest podnoszenie jego konkurencyjności. Każdy z regionów walczy o to, by stać się atrakcyjnym zarówno dla turystów z kraju, jak i z zagranicy.

W tym celu realizowane są różnego rodzaju inwestycje, a także ogólnokrajowe akcje promocyjne. Ma to służyć również głębszemu poznawaniu własnej ojczyzny.

Warto pamiętać, że napływ turystów pozytywnie wpływa na dalszy rozwój odwiedzanego regionu. Z punktu widzenia organów administracyjnych na szczeblu wojewódzkim niesamowicie ważne jest również pielęgnowanie środowiska: zarówno przyrodniczego, jak i kulturowego.

Bardzo istotne jest tutaj zachowywanie równowagi między jednym a drugim. Władze mają obowiązek wykazywać taką samą dbałość o zabytki, jak i naturalne krajobrazy.

Powinno uwzględniać się tutaj nie tylko doczesne zachcianki, ale także potrzeby przyszłych pokoleń.