Architekt pielęgnuje i konserwuje

Każdy człowiek, który pragnie zajmować się architekturą krajobrazu i poważnie traktuje swoje zajęcie, powinien mieć na uwadze ochronę środowiska. Jednak przyroda to nie jedyny element otoczenia, o który powinien dbać niczym o własne dziecko. Warto wiedzieć, że architekt krajobrazu w pewnym stopniu powinien znać się również na historii. Do jego kompetencji należy między innymi sporządzanie dokumentacji konserwatorskich, które dotyczą rewaloryzacji i ogólnie pojmowanej ochrony krajobrazów historycznych czy zabytków sztuki ogrodowej.

Zdarza się także, że ma pod swoją opieką zabytkowe założenia ogrodowe. W zakres obowiązków fachowca wchodzi też opracowywanie studiów historycznych związanych z powyższymi elementami sztuki ogrodniczej. Aby jak najrzadziej zachodziła konieczność odnawiania krajobrazów, architekt projektujący dany obszar powinien również pieczołowicie określić zasady pielęgnowania i eksploatacji powstających obiektów architektonicznych. Jeśli takie reguły nie zostały sprecyzowane przy projektowaniu danego obszaru, wybrany specjalista może również uregulować warunki korzystania i odpowiedniej pielęgnacji już istniejących obiektów.