Rola internetu w kulturze masowej

Sporo w kontekście kultury popularnej mówi się o telewizji – chyba najwięcej.

Nie ma się czemu dziwić, ponieważ to medium, które w największym stopniu podbiło serca odbiorców i rzec by można, że zawładnęło masową wyobraźnią szerokich mas.

Poprzez audycje telewizyjne najłatwiej kreować gwiazdy, mniej lub bardziej uprawnione autorytety, a także systemy wartości i spojrzenie na świat.

Jakie więc miejsce w tym wszystkim zajmuje internet? Otóż stanowi on bardzo interesujący element medialnego świata.

Z jednej strony jest znakomitym miejscem do promowania kultury masowej i ta promocja się odbywa.

Internauci to bardzo różni ludzie i część z nich to po prostu typowi konsumenci papki marketingowej, więc komputer staje się obok telewizora jeszcze jednym kanałem komunikacji, którym da się do nich dotrzeć.

Równocześnie jednak w sieci można znaleźć ogromne zasoby alternatywnej kultury, która wobec tej masowej stoi w radykalnej opozycji.

Taka różnorodność oferty nie jest możliwa w mediach takich jak telewizja czy radio, albowiem odbiorca nie ma podobnej swobody wyboru jak przy internecie.