Punk-rock

Wiele rodzajów subkultur opiera się na dzieleniu wspólnych zainteresowań. Z reguły są to poglądy polityczne, idee społeczne czy też upodobania muzyczne.

Jedną z grup powstałych najwcześniej, a opartych o konkretny gatunek muzyczny są punk-rockowcy. Jako styl muzyczny, punk-rock pojawił się na początku lat 70.

www.dwmorskieoko.pl

ubiegłego stulecia w pewnym sensie będąc odpowiedzią na rozwinięcie się ruchu hippisowskiego i jego kultury. Za pionierów punk-rocka uważa się pochodzący z Wielkiej Brytanii zespół Sex Pistols.

Punk-rockowcy tworzyli się jako grupa społeczna w robotniczych dzielnicach dużych europejskich miast. Pierwsze były Londyn oraz Berlin.

U początków działania cechą charakterystyczną miało być nie skłanianie się ku jakiejkolwiek ideologii. Po pewnym czasie coraz częściej pojawiały się wśród punk-rockowców hasła anarchistyczne kierujące wyraz buntu w stronę instytucji państwowych.

Stąd wziął się stereotyp, który kojarzy grupy punk-rockowe z zamieszkami przeciwko policji, wojsku czy władzom rządowym.