Budowla widoczna z kosmosu

Jest to największa na świecie fortyfikacja. Budowę zaczęto prawdopodobnie w VIII wieku p.n.

e., a kontynuowano aż do czasów nowożytnych. Miał bronić Chiny przed najazdami groźnych plemion z północy, służyć do przekazywania informacji za pomocą ognia i strzec pobliski Jedwabny Szlak.

O czym mowa? Oczywiście o Wielkim Murze Chińskim. W okresie świetności granitowa budowla miała liczyć około 7600 kilometrów długości, do dziś zachowało się prawdopodobnie ponad 2200. Składają się na niego liczne wieże obronne, zapory oraz forty.

Umocnienia stawiano w różnych okresach, na miejscach zagrożonych najazdem wrogów. Połączenie poszczególnych fragmentów muru nastąpiło za panowania dynastii Ming, w wieku XV. Rozciągnięto fortyfikacje od Korei, po pustynię Gobi.

Lepiej zachowane części budowli są udostępnione turystom. Jedną z nich jest Badaling – corocznie odwiedzane przez 100 milionów osób z całego świata. W 1987 r.

Wielki Mur Chiński wpisany został na listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO.